Taisyklės

I. Bendrosios nuostatos

1.1. Šios prekių pirkimo - pardavimo taisyklės (toliau „Taisyklės") yra šalims privalomas teisinis dokumentas, kuriame nustatomos Pirkėjo ir UAB Euroatletas teisės bei pareigos, prekių įsigijimo bei apmokėjimo už jas sąlygos, prekių pristatymo ir grąžinimo tvarka, šalių atsakomybė bei kitos su prekių pirkimu - pardavimu shop.atletas.lt susijusios nuostatos, išskyrus Pirkėjus, su kuriais UAB Euroatletas yra sudariusi pirkimo - pardavimo sutartis, tai prekių pristatymas, atsiskaitymas ir visa kita veika vykdoma pagal pirkimo - pardavimo sutarties aprašytas sąlygas ir nuostatas.
1.2. UAB Euroatletas pasilieka teisę bet kuriuo metu pakeisti, taisyti ar papildyti Taisykles, atsižvelgdamas į teisės aktų nustatytus reikalavimus.
1.3.Pirkti shop.atletas.lt turi teisę:
a) veiksnūs fiziniai asmenys, t.y. asmenys, sulaukę pilnametystės, kurių veiksnumas nėra apribotas teismo tvarka;
b) nepilnamečiai nuo keturiolikos iki aštuoniolikos metų amžiaus, tik turėdami tėvų arba rūpintojų sutikimą, išskyrus tuos atvejus, kai jie savarankiškai disponuoja savo pajamomis;
c) juridiniai asmenys;
d) visų aukščiau nurodytų asmenų įgalioti atstovai.

II. Asmens duomenų apsauga

2.1. Pirkėjas, norėdamas užsisakyti prekių shop.atletas.lt, turi užsiregistruoti joje, įvesdamas sukurtą registracijos vardą ir slaptažodį.
2.2. Pirkėjas užsakydamas prekes, turi nurodyti prekių užsakymo įvykdymui būtinus savo asmens duomenis: vardą, pavardę; prekių pristatymo adresą, telefono numerį. shop.atletas.lt patvirtina, jog šie duomenys bus išimtinai naudojami prekių pardavimo shop.atletas.lt tikslais. UAB Euroatletas įsipareigoja neatskleisti tokios informacijos tretiesiems asmenims, išskyrus UAB Euroatletas partnerius, teikiančius prekių pristatymo ar kitas, su Pirkėjo užsakymo tinkamu įvykdymu susijusias paslaugas. Visais kitais atvejais tretiesiems asmenims bet kokie Pirkėjo asmens duomenys gali būti atskleidžiami tik LR teisės aktų numatyta tvarka.

III. Pirkėjo teisės ir įsipareigojimai

3.1. Pirkėjas turi teisę pirkti prekes shop.atletas.lt šių Taisyklių ir tarpusavio pasirašytų pirkimo-pardavimo sutarčių nustatyta tvarka.
3.2. Pirkėjas privalo sumokėti už prekes ir priimti jas šių Taisyklių nustatyta tvarka arba pagal UAB Euroatletas ir Pirkėjo sudarytos pirkimo pardavimo sutarties sąlygas.
3.3. Pirkėjas įsipareigoja neperduoti tretiesiems asmenims savo prisijungimo duomenų. Jei Pirkėjas praranda prisijungimo duomenis, jis privalo nedelsiant informuoti apie tai shop.atletas.lt meniu punkte „Kontaktai" nurodytomis komunikavimo priemonėmis.
3.4. Jeigu pasikeičia Pirkėjo registracijos formoje pateikti duomenys, jis privalo nedelsdamas juos atnaujinti.
3.5. Pirkėjas, naudodamasis shop.atletas.lt, įsipareigoja laikytis šių Taisyklių, kitų sąlygų, aiškiai nurodytų elektroninėje parduotuvėje bei nepažeisti Lietuvos Respublikos teisės aktų.

IV. shop.atletas.lt teisės ir įsipareigojimai

4.1. shop.atletas.lt turi teisę savo nuožiūra nustatyti minimalų prekių krepšelio dydį, t.y. minimalią sumą, kurią pasiekus bus vykdomas Pirkėjo užsakymas. Šios sumos dydis matomas peržiūrint prekių krepšelį.
4.2. Jei Pirkėjas bando pakenkti shop.atletas.lt darbo stabilumui ir saugumui ar pažeidžia savo įsipareigojimus, shop.atletas.lt turi teisę nedelsiant ir be perspėjimo apriboti ar sustabdyti jam galimybę naudotis elektronine parduotuve arba išskirtiniais atvejais panaikinti Pirkėjo registraciją.
4.3. Susidarius svarbioms aplinkybėms, shop.atletas.lt gali laikinai arba iš viso nutraukti elektroninės parduotuvės veiklą, apie tai iš anksto nepranešę Pirkėjui.
4.4. shop.atletas.lt turi teisę iš anksto nepranešus Pirkėjui anuliuoti jo užsakymą, jeigu Pirkėjas, pasirinkęs avansinį apmokėjimą būdą, nesumoka už prekes per 3 (tris) darbo dienas.
4.5. Kai Pirkėjas pasirenka apmokėjimo būdą - grynaisiais pinigais prekių pristatymo metu, shop.atletas.lt, iškilus neaiškumams dėl užsakyme pateiktos informacijos, susisiekia su Pirkėju užsakyme nurodytu telefonu. Prekių pristatymo terminas tokiu atveju pradedamas skaičiuoti nuo susisiekimo su Pirkėju dienos. shop.atletas.lt turi teisę iš anksto nepranešęs Pirkėjui anuliuoti jo užsakymą, jei shop.atletas.lt nepavyksta susisiekti su Pirkėju per 3 (tris) darbo dienas.
4.6. shop.atletas.lt įsipareigoja gerbti Pirkėjo privatumo teisę į jam priklausančią asmeninę informaciją, nurodytą shop.atletas.lt registracijos formoje, išskyrus LR įstatymuose ir „Taisyklėse dėl asmens duomenų apsaugos" nustatytus atvejus.
4.7. shop.atletas.lt įsipareigoja pristatyti Pirkėjo užsakytas prekes jo nurodytu adresu 6.3. Taisyklių punkte nurodytomis sąlygomis.
4.8. shop.atletas.lt, dėl svarbių aplinkybių negalėdama pristatyti Pirkėjui užsakytos prekės, įsipareigoja pasiūlyti analogišką ar kiek įmanoma savo savybėmis panašesnę prekę. Pirkėjui atsisakius priimti analogišką ar savo savybėmis panašiausią prekę, shop.atletas.lt įsipareigoja grąžinti Pirkėjui sumokėtus pinigus per 5 (penkias) darbo dienas, jeigu buvo atliktas išankstinis apmokėjimas.

V. Prekių apmokėjimas

5.1. shop.atletas.lt už prekes galima atsiskaityti Pirkėjui priimtiniausiu būdu:
5.1.1. Grynaisiais pinigais prekių pristatymo metu;
5.1.2. Avansiniu mokėjimo pavedimu elektronine bankininkystės sistema;

Grynaisiais pinigais prekių pristatymo metu. Šiuo mokėjimo būdu už prekes mokama ne užsakymo metu, bet tik tuomet, kurjeriui pristačius prekes į Pirkėjo nurodytą pristatymo vietą. Paslauga - atsiskaitymas grynaisiais pinigais, Pirkėjui kainuoja 10,- Lt + PVM.
Kurjeriui prekes pristačius į Pirkėjo nurodytą pristatymo vietą - pageidautina, kad Pirkėjas turėtų tikslią grynųjų pinigų sumą, nurodytą Jo užsakyme.
Avansinis mokėjimo pavedimas. Naudojantis šiuo atsiskaitymo būdu Pirkėjas turi pervesti užsakyme nurodytą pinigų sumą už prekes į shop.atletas.lt sąskaitą.
Užsakytas prekės Pirkėjui bus pristatytos siuntų tarnybos kurjerio tik po to, kai shop.atletas.lt gaus avansinį Pirkėjo apmokėjimą.
Atliekant avansinį apmokėjimą už prekes, laukelyje „mokėjimo paskirtis" reikia įrašyti prekių užsakymo numerį.
Sąskaitos rekvizitai:
A/s.LT90 7300 0100 7662 0482
AB bankas Swedbank
Banko kodas 73000

5.2. Prekių kainos shop.atletas.lt pateiktos litais su PVM.

VI. Prekių pristatymas

6.1. Pirkėjas, užsakydamas prekes, įsipareigoja nurodyti teisingą prekių pristatymo vietą.
6.2. Prekės, greitų siuntų tarnyba, pristatomos klientams Lietuvoje kiekvieną darbo dieną.
6.3. Visais atvejais shop.atletas.lt atleidžiama nuo atsakomybės už prekių pristatymo terminų pažeidimą, jeigu prekės Pirkėjui nėra pristatomos arba pristatomos ne laiku dėl Pirkėjo kaltės arba dėl nuo Pirkėjo priklausančių aplinkybių.

VII. Atsakomybė

8.1. Pirkėjas yra visiškai atsakingas už registracijos formoje pateiktų duomenų teisingumą. Jei Pirkėjas nepateikia registracijos formoje tikslių duomenų, shop.atletas.lt neatsako už dėl to atsiradusius padarinius.
8.2. Pirkėjas atsako už veiksmus, atliktus naudojantis shop.atletas.lt.
8.3. Pirkėjas atsakingas už savo prisijungimo duomenų konfidencialumą ir nepatekimą tretiesiems asmenims.
8.2. shop.atletas.lt atleidžiamas nuo bet kokios atsakomybės tais atvejais, kai nuostoliai kyla dėl to, jog Pirkėjas, neatsižvelgdamas į shop.atletas.lt rekomendacijas ir savo įsipareigojimus, nesusipažino su šiomis Taisyklėmis, nors tokia galimybė jam buvo suteikta.
8.3. Jei shop.atletas.lt elektroninėje parduotuvėje yra nuorodos į kitų įmonių, įstaigų, organizacijų ar asmenų tinklapius, shop.atletas.lt nėra atsakingas už ten esančią informaciją ar vykdomą veiklą, tų tinklapių nepriežiūrą, nekontroliuoja ir toms įmonėms bei asmenims neatstovauja.

8.4. Atsiradus žalai, kaltoji šalis atlygina kitai šaliai tiesioginius nuostolius.

VIII. Apsikeitimas informacija

9.1. shop.atletas.lt visus pranešimus siunčia Pirkėjo registracijos formoje pateiktu elektroninio pašto adresu.
9.2. Pirkėjas visus pranešimus ir klausimus siunčia shop.atletas.lt meniu skiltyje „Kontaktai" („Susisiekite su mumis") nurodytomis komunikacijos priemonėmis.

X. Baigiamosios nuostatos

10.1. Šios taisyklės sudarytos vadovaujantis LR teisės aktais.
10.2. Šių taisyklių pagrindu kylančių klausimų aiškinimui taikoma LR teisė.
10.3. Visi nesutarimai, kilę dėl šių taisyklių vykdymo, sprendžiami derybų būdu. Nepavykus susitarti, ginčai sprendžiami LR įstatymų nustatyta tvarka

Papildoma informacija

Prekės spalva ar atspalvis gali skirtis nuo matomos nuotraukoje. Prekės aprašymas yra bendro pobūdžio, aprašyme nebūtinai yra paminėtos visos prekės savybės. Internetinėje parduotuvėje prekių kainos gali skirtis nuo prekių kainų ir akcijų taikomų mūsų parduotuvėje.

Produktai pridėti
Produktai pridėti palyginti

Prašome sutikti su slapukų politika